Kömekçi enjamlar
Iýmitlendiriji esbaplar
Goýmak üçin maşyn

LESKOLTON hakda

KOMPANI PRA PROFILI

SFG Elektromehaniki enjamlar.SMT enjamlaryny doly çözgüt we enjamlary täzelemek, gurnamak, okuw, tehniki hyzmat, tehniki maslahat we abatlaýyş hyzmatlaryna laýyk gelýän önümler bilen üpjün ediň.Kompaniýa elmydama “ilki bilen hil, ilki bilen müşderi” -e eýerýär.Müşderä laýyk baha, ajaýyp abraý we ygtybarlylyk, hyzmatdaşlar tarapyndan garşylanýar.

Has köp
SFG Elektron
  • SFG Elektron
  • SFG Elektron
  • SFG Elektron

Gyzgyn önümlerimiz

“Hero-Tech” -iň önümleriniň arasynda howa sowadylan we suw bilen sowadylan aýlaw çillerleri, nurbat çillerleri, glikol çillerleri, lazer çillerleri, ýag çillerleri, gyzgyn we sowuk çillerler, galyndy temperatura gözegçileri, sowadyjy diňler we ş.m. bar.

Doly görÖňki_1
Öňki_1
Öňki_1